Presentatie Jaarboek van de Nederlandse Archeologie

Van paleolithische jagers en verzamelaars tot Frans-Bataafse soldaten

PRESENTATIE JAARBOEK VAN DE NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2017

Op vrijdag 15 juni 2018 vond de officiële presentatie plaats van het nieuwe Jaarboek van de Nederlandse Archeologie. De eerste twee exemplaren werden overhandigd aan de heer W. Weijland, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en de honorair consul van Frankrijk, officier in de Orde van Oranje-Nassau, de heer Mr. Marc L.M. van Ravels.

Denk je aan archeologie, dan zie je wereldberoemde opgravingen voor je, zoals van het graf van Toetanchamon, de burcht van Troje en het onder vulkaanas bedekte Pompeï. De archeologie van Nederland is waarschijnlijk minder top of mind, terwijl ons bodemarchief het verhaal vertelt over de eerste driehonderdduizend jaar van de geschiedenis van Nederland. Een rijk en boeiend verleden dat ook in internationaal verband van bijzondere betekenis is.

Uitreiking Jaarboek

Twintig opzienbarende opgravingen
Het nieuwe Jaarboek laat de rijkdom zien van de Nederlandse archeologie; van de bossen waarin de jagers-verzamelaars van de oude steentijd zwierven tot de oefenterreinen van soldaten uit de tijd van Lodewijk Napoleon. In de bundel vind je een selectie van twintig opzienbarende opgravingen die in 2017 in Nederland plaatsvonden. Op waarde geschat door een onafhankelijke commissie bestaande uit professionals, vrijwilligers in de archeologie en geïnteresseerden.

Uitreiking Jaarboek

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
De geselecteerde onderzoeken leveren een belangrijke bijdrage aan de beantwoording van vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, omdat ze onder meer inzicht geven in het natuurlijk milieu van jong-paleolithische jagers en verzamelaars, in de verkleining van bewoningsmogelijkheden in laat-prehistorisch Noord-Nederland door de stijging van de zeespiegel, het verdwijnen van het Romeinse staatsgezag in Noordwest-Europa, de complexiteit van de kerstening van Zuid-Nederland en in de verstedelijking van de Maasvallei. Veel opgravingen laten ook zien dat het publiek steeds vaker betrokken raakt bij hoe en wat er opgegraven wordt.

Uitreiking Jaarboek

Kortom, het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie 2017 is een fascinerende verhalenbundel over het lange verleden van ons kleine land aan de zee.

Het Jaarboek van de Nederlandse Archeologie is een initiatief van de Stichting Archeologie & Publiek (SAP) en tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Pronk Producties Vught, uitgever van archeologisch magazine ARCH.

Het Jaarboek is voor € 29,95 verkrijgbaar bij de meeste Nederlandse boekhandels en online te bestellen op www.cb.nl, www.bol.com en via info@pronkproducties.nl. Kijk voor meer informatie op www.publieksarcheologie.nl.